รถเข็น (0 ชิ้น)
 
"รากฐานปรัชญาวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research)"

เขียนโดย
พฤหัส 23 กรกฎาคม 2552 @ 14:33


ปัจจุบันแนวคิดการวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) หรือ R2R กำลังขยายวงกว้างออกไปสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการสาธารณสุข

บทความนี้ไล่เรียงให้เห็นรากฐานเชิงปรัชญาว่าทำไมเราต้องทำวิจัยจากงานประจำ
การวิจัยในลักษณะนี้จะพาเราไปพ้นจากมิจฉาทิฐิเรื่องการจัดการความรู้ได้อย่างไร
โดยเฉพาะไปพ้นจากการครอบงำของอุตสาหกรรมความรู้กระแสหลักที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนทำงาน

บทความเพิ่มเติมสไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
“ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง”
บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน