รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สวสส. ร่วมโครงการ SHA ของสถาบัน HA

เขียนโดย gam pata
อาทิตย์ 01 พฤศจิกายน 2552 @ 18:42


สถาบัน HA ได้ริเริ่มโครงการ SHA หรือ Sustainable Health Promotion and Hospital Accreditation 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดคุณภาพบริการ ให้ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างโรงพยาบาลต้นแบบ ideal hospital ด้วยแนวคิด Healing Environment, Narrative Medicine, และใชักระบวนการ Outcome Mapping พร้อมทั้งทำวิจัยควบคู่เพื่อสร้างความรู้ใหม่

โครงการ SHA จะเริ่มด้วยการจัดการประชุมระดับภาค SHA Conference and Contest ขึ้นทั้งสี่ภาค เพื่อค้นหาสมบัติ คือศักยภาพที่มีอยู่และนำมาพัฒนาต่อยอดด้วยการฟังจากผู้ใช้บริการ Customer Dialogue เพื่อหาโจทย์จากชาวบ้าน จากนั้นจะทำการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องเพื่อนำบทเรียนเข้าสู่เวที National HA Forum ในเดือนมีนาคม 2553 ต่อไปการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 3
ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 2
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน