รถเข็น (0 ชิ้น)
 
คุณค่าคน คุณค่างาน ภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพ

เขียนโดย gam pata
อาทิตย์ 01 พฤศจิกายน 2552 @ 13:13


ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นตัวอย่างจำนวนส่วนน้อยที่ได้จัดแสดงในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552

แนวคิดการจัดแสดงภาพถ่ายสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ

 

ระบบบริการสุขภาพที่ประกอบขึ้นด้วยบุคลากรและสถานบริการหลากหลายนั้น สังคมดูเหมือนจะหลงลืมไปว่าระบบบริการสุขภาพนั้น
มีมากกว่าแพทย์และโรงพยาบาล  เพราะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัย แพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำยุค
ได้กลายเป็นภาพตัวแทนของระบบบริการสุขภาพไปแล้ว จนทำให้เราลืมไปว่า นอกจากแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้ว
สังคมไทยยังมี “หมอชุมชน” และ “สถานีอนามัย” ที่เราเคยรู้และเรียกว่า “สุขศาลา” ในอดีต และแม้เราจะเปลี่ยนชื่อเรียก
จนกลายมาเป็น “ศูนย์สุขภาพชุมชน” ในปัจจุบัน แต่ภารกิจยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานให้บริการสุขภาพเงียบๆ อยู่ในชุมชนทั่วประเทศก็ยังมีความหมายสำหรับชีวิตและสุขภาพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
 

 

เป้าหมายของการแสดงภาพถ่ายโดยช่างภาพชั้นแนวหน้าของประเทศครั้งนี้ต้อง การนำเสนอปรัชญาการมีสุขภาพดีผ่านแนวคิดสำคัญตามหัวข้อการถ่ายภาพคือ “สุขภาพใกล้ตัว บริการใกล้บ้าน”

สุขภาพใกล้ตัว เป็นภาพถ่ายวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน ครอบครัวและชุมชนไทยหลากหลายบริบทที่สะท้อนให้เห็นว่าสุขภาพนั้นเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกไม่ออกจากวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การประกอบอาชีพ การพักผ่อนหย่อนใจ การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน หรือแม้แต่การปฏิบัติตัวตามศรัทธาความเชื่อทางศาสนา เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ สุขภาพดีจึงไม่ได้เป็นผลลัพท์มาจากการมีโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่อยู่ที่การใช้ชีวิตทุกวันได้เป็นปกติสุข ให้ชีวิตได้เติบโต เข้มแข็ง เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งในมิติทางกาย ใจ สังคม และทางจิตวิญญาณ

บริการใกล้บ้าน เป็นภาพถ่ายวิถีการทำงานของ “หมอชุมชน” ที่ให้บริการสุขภาพอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ หมอชุมชนเหล่านี้มีทั้งแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานอนามัย พนักงานผดุงครรภ์ นักกายภาพบำบัดและนักสังคมสงเคราะห์ หมอเหล่านี้ไม่ได้รอให้คนเจ็บป่วยแล้วจึงทำการรักษาแต่ทำหน้าที่ทั้งส่ง เสริมให้คนมีสุขภาพดี ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้พิการให้ดีขึ้น

เพราะหมอชุมชนเหล่านี้ทำงานใกล้ชิดติดกับชีวิตของชาวบ้าน จึงเข้าใจถึงปัญหาและความทุกข์ของผู้ป่วยได้ดี ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักของชาวบ้าน จึงสามารถร่วมมือกับชุมชนในการทำงานเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี แม้ว่าหมอในศูนย์สุขภาพชุมชนนี้จะไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์หรือเทคโนโลยี แพงๆ แต่หมอชุมชนเหล่านี้ก็สามารถให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวและชุมชนได้

และมีหลายเรื่องที่ทำได้อย่างที่แพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ทำไม่ได้

สุขภาพของประเทศจะดีไม่ได้ ถ้าสุขภาพใกล้ตัวในระดับครอบครัวและชุมชนยังไม่ดี
สุขภาพใกล้ตัว คือ สุขภาพปฐมภูมิ
บริการสุขภาพของประเทศจะดีไม่ได้ ถ้าบริการใกล้บ้านที่ดูแลสุขภาพของคนส่วนใหญ่ยังไม่ดี
บริการใกล้บ้าน คือ บริการปฐมภูมิ

 

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน