รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุขศาลาฉบับ 8 "Home Ward-Home Care"

เขียนโดย joojoop
อังคาร 24 พฤศจิกายน 2552 @ 04:38


ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น เต็มเปี่ยมด้วยสาระ  คัดสรรมาเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิที่คุณไม่ควรพลาด...
เสนอเรื่องราว การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน "Home Ward-Home Care"
เคล็ดลับ 14 ประการ เพื่อระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

สัมผัสเรื่องราวการทำงานของทีมสุขภาพ ผ่าน สุพร ยุรพันธ์ โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา 
ที่พลิกผันชะตาชีวิตเด็กชายคนหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงพยาบาลเปี่ยมรัก

แนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
ผ่านบทสัมภาษณ์ 3 ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ เยาวพา สิงห์สถิต พยาบาลวิชาชีพและหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนด่านซ้าย, สุวิมล ศรีแสง พยาบาลวิชาชีพ และ อรอุมา เนตรผง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย (คอลัมน์ สัมภาษณ์ หน้า 48)
ชมการทำงานต้นแบบโรงพยาบาล "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ของทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีฐาน และบ้านศรีฐาน แหล่งผลิตหมอนขิตที่ใหญ่ที่สุดของไทย (คอลัมน์ เปิดบ้าน PCU หน้า 74)

พบเรื่องราวความรู้ที่อัดแน่นอีกมายมายในเล่ม อาทิ
* บริหารทีม...บริหารคน (คอลัมน์ เทคนิคบริหารงานสุขภาพ หน้า 19)
* Home Ward-Home Care : บทเรียนการดูแลต่อเนื่งที่บ้านจากอเมริกา (คอลัมน์ เข้าตากรรมการ หน้า 26)
* บ้านกับบทบาทใหม่ในการเป็น "หอผูป่วย" (คอลัมน์ สุขศาลาวิชาการ หน้า 58)
* พัฒนาการสุขศาลาจากอดีตถึงปัจจุบัน (คอลัมน์ ประวัติศาสตร์สุขภาพชุมชน หน้า 84)


สนใจสมัครสมาชิกติดต่อ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
E-mail : suksala@gmail.com

*** ติดตามเรื่องราวที่เข้มข้นเต็มรูปแบบได้ที่ www.suksala.org ***
 การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน