รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หน้า :
James Ferguson กับการเมืองเรื่องการกระจายความมั่งคั่ง (1451)

การประชุม IUAES ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น มีการบรรยายพิเศษโดย Prof. James Ferguson เรื่อง Distributive Politics มีเนื้อหาน่าสนใจ

มานุษยวิทยาการแพทย์กับผัสสะที่ IUAES 2014 (1790)

เล่าเรื่องการประชุม International Union for Anthropological and Ethnological Science 
เรื่อง Sensory Experience of Healing and Suffering ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

"medical anthropology at home" (1781)

“สนาม” ของนักมานุษยวิทยาการแพทย์เป็นอย่างไร เมื่อนักมานุษยวิทยากลับไปศึกษาสังคมตนเอง ศุกร์เสวนา วันที่ 30 นี้บ่ายโมงครึ่ง
 

 
บรรยายพิเศษ Prof. Dr. Arthur Kleinman (1918)

เรื่อง “Medical Anthropology and the Harvard Experience”
ศ. 21 มี.ค. 57 (13.00-16.30 น.) ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง "Caring and Moral Experience : ประสบการณ์ของ Care giver ที่ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง" อา. 23 มี.ค. 57 (09.00-12.00 น.) ณ ห้องประชุม 101-102 ชั้น 1 รพ.ศิริราช
 
นโยบายสาธารณะของไทย กับ ปัญหาประชาธิปไตยร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน (2678)

เมื่อประชาธิปไตยถูกตั้งคำถามจากหลายมุมมอง ได้มีการเสนอวิธีคิดเพื่อให้ “ความเป็นประชาธิปไตย” มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
 
เสวนา และ workshop "เผชิญความตายอย่างสงบ" (1429)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เครือข่ายพุทธิกา และภาคีด้านสุขภาพ
ขอเชิญร่วมฟังเวทีเสวนา และ workshop

"เผชิญความตายอย่างสงบ : เรียนรู้ผ่านการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์" 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (4709)

เรื่อง “สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : 
องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556

 

พบกับ สุขศาลา ฉบับที่ 20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย (2276)

เปิดตัวครั้งแรกใน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6
“ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 
ประชุมวิชาการ 10 ปี สวสส. (2870)

เรื่อง "แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน"
(Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital)

วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุดยอด “เคล็ดวิชา”...10 ขั้นง่าย ๆ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (3602)

พบกับ...10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่
สุดยอด “เคล็ดวิชา” เพื่อ... นักวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
 

ขยายเวลา... ชุดหนังสือทรงคุณค่า ราคาสุดพิเศษ (3050)

ภายใน 31 ธ.ค. 56 นี้เท่านั้น
 
หนังสือภาพ 'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554 และ หนังสือ รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ
 
สุขศาลา ฉบับที่ 18 "ทศวรรษแห่งการเชิดชู ผู้ดูแล" (2211)

ฉันดูแลคนไข้ แล้วใครดูแลฉัน ?
รักอย่างเดียว ยังไม่พอ
ดร.เฉิน หงถู มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุฯ
ขอเพียงมี “ใจ” ทุกอย่างก็เป็นจริงได้อย่างยั่งยืน
 
สุขศาลา ฉ. 17 "ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน" (2991)

“ชุมชนแห่งการเยียวยา”
* พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ : โจทย์ที่ท้าทาย...
  ทำอย่างไรให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ?
* สารพัดปัญหาฐานข้อมูล (คน) ความพิการ
* ถอดรหัส ‘3 หมอ’ ‘3 ค.’ ‘3 ข.’ รพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง สุโขทัย
สุขศาลา ฉบับที่ 16 "ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท" (2349)

แพทย์แผนไทย: จากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต.
สัมภาษณ์ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย
ศูนย์การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย โดยไร้ “ยา”
และคอลัมน์ประจำน่าสนใจเหมือนเดิม

 
ปรับของสมนาคุณการสมัครสมาชิก 2 ปี (2860)

โปรโมชั่นสุดพิเศษ... นิตยสาร “สุขศาลา” 
* ด่วน สำหรับท่านที่สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 2 ปี

“รัฐชาติ กับกลุ่มชาติพันธุ์ : บาดแผลความรุนแรง และการเยียวยา” (1988)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐชาติ กับกลุ่มชาติพันธุ์ : บาดแผลความรุนแรง และการเยียวยา”
สุขศาลา ฉบับที่ 15 "หลากประสบการณ์ มหาอุทกภัย" (2099)

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ฉบับปรับปรุงใหม่ ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก
นพ.นิทัศน์ รายยวา หน่วยจรยุทธ์ “สาธารณสุขอาสา เยียวยาด้วยใจ”

สุขศาลา ฉบับที่ 14 (3582)

"ต้อนรับ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2"
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา

เลื่อน งานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 (14019)

งานมหกรรมสุขภาพชุมชน  (Community Health & Primary Care Expo) ครั้งที่ 2

“จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ”“ปรัชญา แนวคิด และจิตวิญญาณของสมัชชาสุขภาพ” (5756)

สำนัก งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ จัดประชุมวิชชาการ “1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ”

หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน