รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

สุขศาลา ฉบับ 10 "ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)" (3191)

"ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)"

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องรื้อ และต้องปฏิรูป...


 

“สุขศาลา” ฉบับ 9 : ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน... (2342)

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 3 นิตยสาร “สุขศาลา” ฉบับ 9 ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน...
ปัญหาที่บั่นทอนชีวิตและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สุดปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่ต้องช่วยกันแก้ไข...

พบกับเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน
ที่เข้มข้น อัดแน่นด้วยสาระ ที่คัดสรรมาเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิโดยเฉพาะอีกมายมายในเล่ม

สัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 2552 (2784)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจัดประชุมเรื่องประวัติศาสตร์ สุขภาพและความทรงจำเมื่อ สิงหาคมทีผ่านมา โดยมีนักประวัติศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักวิจัยด้านสุขภาพชุมชน นักพัฒนาเอกชน และผู้สนใจกว่า 50 คน สัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (2438)

คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอที่ว่า ...............
การขายยาที่ขาดจริยธรรม ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย”
ร่วมติดตาม 11 ประเด็นใหญ่ใกล้ตัว ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่16-18 ธันวาคม 2552  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

สุขศาลาฉบับ 8 "Home Ward-Home Care" (4831)

ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น เต็มเปี่ยมด้วยสาระ  คัดสรรมาเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิที่คุณไม่ควรพลาด...
เสนอเรื่องราว การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน "Home Ward-Home Care"
เคล็ดลับ 14 ประการ เพื่อระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

“ร้อยบุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” (2779)

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เชิญชวนเพื่อร่วมกันค้นหา บันทึก รวบรวม
และเรียงร้อยเรื่องราวจากความทรงจำและเรื่องเล่า 
ส่วนหนึ่งจะนำมาจัดทำเป็นนิทรรศการเรื่องแรกในประวัติศาสตร์สุขภาพไทย

โรคระบาดใหม่ 2009… อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ ? (2808)

พบคำตอบและรู้เท่าทันสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันได้ใน สุขศาลา ฉบับ 7

สัมภาษณ์เรื่องโรคระบาดในมุมมองของ 2 ขุนพลแห่งวงการระบาดวิทยาและการควบคุมโรค.. นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ และ นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (คอลัมน์ สัมภาษณ์ หน้า 38)

R2R : จากงานประจำสู่ผลงานการวิจัย (8818)

การประชุมวิจัยจากงานประจำ หรือ Routine to Research (R2R)
ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. 2552
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
จากกการสมัครเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1,500 คน จนต้องปิดรับก่อนกำหนด

 

สุขศาลาฉบับใหม่ ออกแล้ว.. (7294)

สุขศาลาฉบับล่าสุดนำเสนอเรื่องนวัตกรรมสุขภาพชุมชน คัดเลือกนวัตกรรมดีเ่ด่นอ้นเป็นผลงานสร้างสรรค์จากบุคลากรระดับปฐมภูมิกว่าสิบชิ้น เพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของคนทำงานสุขภาพชุมชน

 

'สังคมปรนัย' เปิดตัวหนังสือใหม่ที่ท้าทายความคิดสำเร็จรูป (3246)

"สำหรับคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไป วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่เราต้องหาทางจัดการกับเวลาว่างที่ไม่มีภารกิจชัดเจนของเรา
คำถามที่มักได้ยินกันเสมอก็คือการที่จะต้องเลือกว่าวันหยุดนี้จะนอนดูทีวีอยู่บ้าน หรือจะไปเดินห้าง
ถ้าเลือกที่จะไปเดินห้างก็ต้องถามต่อไปว่า จะเลือกไปเดินห้างไหน
ผมอยากจะเรียกสังคมที่ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้จินตนาการกับตัวเลือกที่ไม่เข้าท่านี้ว่า สังคมปรนัย"

20 ละครวิทยุจากเรื่องเล่าฯ (3124)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภูมิใจเสนอ...


ละครวิทยุ 20 เรื่อง จากเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

หนังสือใหม่...สวสส. (1794)

รวม 30 สุดยอดบทความของหมอโกมาตร "สังคมปรนัย"
ชีวิตที่ผูกติดกับตัวเลือกที่ไม่เข้าท่า

เรื่องราวภารกิจสืบทอดจิตวิญญาณหมอชุมชชน "หมอตระเวนชายแดน" 

สร้างสรรค์ผผลงานคุณภาพ โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 1352 โทรสาร 0 2590 1498 

ประกาศรางวัลประกวดภาพถ่าย (4740)

ประกาศแล้ว...

ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ”
ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้ทำการตัดสินผลงานภาพถ่ายจากการส่งเข้าประกวดของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชมรายละเอียด คลิกที่นี่

 

“มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552" (11191)

 ด่วน !!!

 เพื่อลดภาระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ขออนุมัติไม่ทัน...

 ลงทะเบียนวันนี้ คงอัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

 ถึง วันที่ 12 ก. พ. 52 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 ลงทะเบียนได้ที่  www.hsri.or.th/pcuexpo 
งาน “มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552” (Community Health & Primary Care Expo 2009) ภายใต้อุดมการณ์ สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

ประกวดแบบศูนย์สุขภาพชุมชน (32767)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

 

โครงการประกวดของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เพื่อสะท้อนแง่งาม คุณค่าบริการปฐมภูมิ (3377)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ดำเนินโครงการเพื่อสื่อสะท้อนคุณค่า เอกลักษณ์บริการปฐมภูมิ
ดังนี้

สังคมปรนัยกับการเรียนรู้สู่จิตสำนึกใหม่ (2456)

โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2551

การศึกษาในระบบโรงเรียนกำเนิดขึ้นควบคู่กันกับระบบอุตสาหกรรมในสังคม ตะวันตก
เพราะเมื่อแรกเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมก็มีคนงานจำนวนมากที่ต้องมาทำงานในโรงงาน 

ประชามติ มิจฉาทิฐิกับสังคมปรนัย (32767)

สำหรับคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไป วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่เราต้องหาทางจัดการกับเวลาว่างที่ไม่มีภารกิจ ชัดเจนของเรา คำถามที่มักได้ยินกันเสมอก็คือการที่จะต้องเลือกว่าวันหยุดนี้จะนอนดูทีวี อยู่บ้าน หรือจะไปเดินห้าง

ถ้าเลือกที่จะไปเดินห้างก็ต้องถามต่อไปว่า จะเลือกไปเดินห้างไหน

ผมอยากจะเรียกสังคมที่ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้จินตนาการกับตัวเลือกที่ไม่เข้าท่านี้ว่า สังคมปรนัย

อารมณ์ สังคมและสมอง (1761)

คอลัมน์จิตวิวัฒน์ โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

ราว 160 ปีก่อน ใน ค.ศ. 1848 คนงานก่อสร้างทางรถไฟในนิวอิงค์แลนด์ กำลังขยายทางรถไฟในรัฐเวอร์มอนต์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ฟีนี่ส์ เกจ เป็นคนงานที่รับผิดชอบด้านการระเบิดหินที่ขวางทางตามแนวที่จะวางรางรถไฟ 
 

วิถีปฐมภูมิ (2325)

สมุดบันทึกปีใหม่ 2551 
วิถีปฐมภูมิ: สมุดพกเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิ 

ปีใหม่นี้ คุณมีสมุดพกดีๆ สักเล่มหรือยัง  

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน