รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

เชิญร่วมศุกร์เสวนา 24 กุมภาพันธ์ 2560 (417)


“เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง” การนำเสนอการเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น 
โครงการการศึกษาเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ของประชาชน ที่มาร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศผล CHR Studies Program (1318)

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ" ปี 2559 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” (1703)

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย”
กระทรวงสาธารณสุข
............................................................

หนังสือวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น (ฟรี DVD ในเล่ม) (1159)

เตรียมพบกับ
หนังสือวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น (ฟรี DVD ในเล่ม)

เร็วๆ นี้

หนังสือ สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (852)

Healthcare Architecture and Healing Environment
 
พิเศษช่วงเปิดตัว...
สั่งซื้อวันนี้ ราคา 390 บาท

จัดส่งฟรี* !!! 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สำหรับ "คนทำงาน บันดาลใจ" (805)

เสื้อและกระเป๋างานบันดาลใจ
ที่คุณควรมีไว้เป็นเจ้าของและมอบให้คนที่คุณรัก
 
เชิญร่วมศุกร์เสวนา 25 ธันวาคม 2558 (1051)

แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยง สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญร่วมงานศุกร์เสวนาหัวข้อ “Risk Society”

 

เชิญร่วมศุกร์เสวนา 20 พย. 58 (682)

แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยง สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ขอเชิญร่วมงานศุกร์เสวนา
หัวข้อ “วัฒนธรรมกับสุรา”
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.

ขอเชิญร่วม ศุกร์เสวนา 30 ต.ค. 58 (728)

แผนงานวิจัย Culture and Risk สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วมงานศุกร์เสวนา หัวข้อ 
“มิติสังคมวัฒนธรรมของผู้ใช้ยากับทิศทางการทำงานด้านยาเสพติดในอนาคต”
ขอเชิญร่วมศุกร์เสวนา 4 ก.ย. 58 (661)

ในหัวข้อ 
“ทบทวนประสบการณ์การสร้างกระบวนกรและการออกแบบกระบวนการ
เพื่อสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระบบบริการสุขภาพ”

โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านการออกแบบกระบวนการและกระบวนกรด้านจิตวิญญาณ
 

เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา' หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา" (531)

แผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ หรือ “โครงการงานบันดาลใจ” 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา'
หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา” 
(Autoethnographic research and Contemplative education)
 
เชิญร่วมศุกร์เสวนา 12 ธ.ค. 57 (1040)

หัวข้อ "อ่านหนังสือ On Humanism: Thinking in Action"
 
นำเสวนาโดย นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน
(นักวิจัยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)
ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
(ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)
 
ศุกร์เสวนา 10 ต.ค. 57 (1122)

หัวข้อ "การจัดการความรู้: นวัตกรรมการจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายสาธารณสุข" 

วิทยากรโดย 
1. ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2. นางสาวคณิศร เต็งรัง  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ศุกร์เสวนา 19 ก.ย. 57 (1090)

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีศุกร์เสวนา เรื่อง
"คนไร้บ้าน กลุ่มคนชายขอบของระบบสุขภาพไทย"

โดย ภก. ภารดี ปลอดภัย
 

เชิญร่วม ประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (1739)

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม     กำหนดการ

เรื่อง 
Transforming Medicine Transcending Disciplinary Boundaries
จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่
ณ ห้องประชุม สานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี
 
เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 25 ก.ค. 57 (1052)

หัวข้อ รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500
โดย นายธันวา วงศ์เสงี่ยม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 
ศุกร์เสวนา 18 ก.ค. 57 (1037)

เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ จาก “กินตามธาตุ” สู่การกินตามหลัก “โภชนาการใหม่” การเปลี่ยนแปลงความรู้และปฏิบัติการด้านอาหารการกินในสังคมไทย โดย อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง

ศุกร์เสวนา 20 มิ.ย. 57 พบกับ 2 Special Project (802)

เช้า เวลา 09.00-12.00 น. 
โครงการ Engagement for Patient Safety 
บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. 
เรื่อง พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่ 
 
 
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557 (1057)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย มีความสำคัญในการสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามจารีตครู-ศิษย์ ตามแบบแผนของความเป็นแพทย์แผนไทย ตระกูล “แพทยานนท์” 
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน