รถเข็น (0 ชิ้น)
 

มองงาน มองชีวิต

มองงาน มองชีวิต

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)


หนังสือ “มองงาน มองชีวิต” เป็นการรวบรวมบทความของพระไพศาล วิสาโล ที่ตีพิมพ์ในวารสารสุขศาลา ในคอลัมน์ “มองงาน มองชีวิต” ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๘ บทความ ซึ่งนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางจิตวางใจให้ถูกต้องในการทำงานยังตอกย้ำให้ผู้อ่านเห็นถึงคุณค่าของงานที่ช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องไปกับแนวคิดของโครงการงานบันดาลใจที่ถือว่า มนุษย์เติบโตได้จากการทำงาน เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลาและเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้และเติบโตเต็มศักยภาพของตน

*************

ดำเนินงานโดย:
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
หรือ โครงการงานบันดาลใจ (Inspiration at Work)

ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข

** ผู้สนใจรับหนังสือ: สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เล่มละ 100 บาท **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณรัชนุช 0 2590 1352ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน