รถเข็น (0 ชิ้น)
 

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


“ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”

ระบาดวิทยา จะเน้นเรื่อง “ความจริงที่วัดได้”
ในขณะที่ วัฒนธรรมอาจจะวัดไม่ได้ “แต่อธิบายได้”


เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมแนวคิด/ทฤษฎี ซึ่งเป็นกรอบคิดหลักที่จะช่วยให้เข้าใจการศึกษาทางระบาดวิทยาวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับแนวคิดมุมองคนในของคนท้องถิ่นที่ใช้ตีความและสร้างคำอธิบายโรคและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ แนวคิดที่เน้นการมองหาปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่ผู้คนเลือกใช้เพื่อตอบสนองเมื่อเผชิญกับปัญหาสุขภาพและความเสี่ยง และแนวคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อเปิดเผยให้เห็นปัจจัยเชิงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตผู้คนให้ต้องเข้าไปสัมผัสกับตัวก่อโรคและเพิ่มความไวต่อการรับโรคในประชากรบางกลุ่ม เนื้อหาประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ (1) ระบาดวิทยา (2) วัฒนธรรม (3) ระบาดวิทยาท้องถิ่น (4) วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ (5) ตัวกำหนดทางสังคม (6) บุคคล สถานที่ เวลา


ดำเนินงานโดย:
โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

สนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

********************************************************************

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Culture and Health Risks หรือ โทร. 0 2590 1352


ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวก

ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน