รถเข็น (0 ชิ้น)
 

ประสบการณ์การศึกษาความเสี่ยงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์การศึกษาความเสี่ยงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


หนังสือ “ประสบการณ์การศึกษาความเสี่ยงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ”

หนังสือรวมบทสัมภาษณ์นักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ” หรือ CHR Studies Program ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่และภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องพัฒนานักวิจัยที่มีทักษะความสามารถในการสร้างความรู้จากงานวิจัยในประเด็นสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ โดยการพัฒนาโจทย์คำถามวิจัยจากปัญหาหน้างานที่ประสบอยู่ในชีวิตการทำงานประจำวัน มีความสนใจทดลองใช้แนวคิดทฤษฎีใหม่วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อช่วยขยายกรอบคิดมุมมองต่อความเสี่ยงสุขภาพที่กว้างขึ้น และวิพากษ์ตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินมาตรการสุขภาพ

ดำเนินงานโดย:
โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

สนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


********************************************************************


ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)

โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Email: suksala@gmail.com หรือ โทรสาร 0 2590 1498

พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Culture and Health Risks หรือ โทร. 0 2590 1352ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน