รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ราคา 100.00 บาท
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
รายการหนังสือ

แสดง : หน้า :ประสบการณ์การศึกษาความเสี่ยงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

ราคา 100.00 บาท
ประสบการณ์การศึกษาความเสี่ยงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : อุบัติเหตุ ยาเสพติด

ราคา 100.00 บาท
งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : สุรา ยาสูบ

ราคา 100.00 บาท
งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : สุรา ยาสูบ

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ราคา 100.00 บาท
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


ทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ

ราคา 150.00 บาท
ทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สุขศาลา ฉบับที่ 31
ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 31 ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สุขศาลา ฉบับที่ 30 
สุขจากงาน บันดาลใจ

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 30 สุขจากงาน บันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


รวมชุดนิทรรศการงานบันดาลใจ

ราคา 100.00 บาท
รวมชุดนิทรรศการงานบันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


มองงาน มองชีวิต

ราคา 100.00 บาท
มองงาน มองชีวิต

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สุขศาลา ฉบับที่ 29
R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 29 R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สุขศาลา ฉบับที่ 28
งานสร้างคน คนสร้างงาน บันดาลใจ

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 28 งานสร้างคน คนสร้างงาน บันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม
Community Disaster Tools: Handbook for Training

ราคา 100.00 บาท
เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม Community Disaster Tools: Handbook for Training
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน : คู่มือเรียนรู้สู้ภัย
(Community Disaster Tools)

ราคา 100.00 บาท
เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน : คู่มือเรียนรู้สู้ภัย (Community Disaster Tools)
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สุขศาลา ฉบับที่ 27
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 27 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
คนทำงาน บันดาลใจ

ราคา 250.00 บาท
ลดเหลือ 125.00 บาท
คนทำงาน บันดาลใจ
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลา ฉบับที่ 26
เรื่องเล่า งานบันดาลใจ

ราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 26 เรื่องเล่า งานบันดาลใจ
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลา ฉบับที่ 25
งานบันดาลใจ วิจัยบันดาลสุข

ราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 25 งานบันดาลใจ วิจัยบันดาลสุข
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ (R2R)วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน

ราคา 100.00 บาท
วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สนับสนุนการผลิตโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

สุขศาลา ฉบับที่ 24
เชื่อมประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

ราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 24 เชื่อมประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

สุขศาลา ฉบับที่ 23
งานบันดาลใจ

ราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 23 งานบันดาลใจ
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)สุขศาลา ฉบับที่ 22
เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 22 เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลา ฉบับที่ 21 
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 21 งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "สานพลังสร้างสุขภาวะชุมชน"
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลา ฉบับที่  20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลาสุขศาลา ฉบับที่ 19

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 19

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
"ครึ่งทศวรรษ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน"

10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

ราคา 240.00 บาท
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
หนังสือภาพ
'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554

ราคา 850.00 บาท
หนังสือภาพ 'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 18 
ทศวรรษแห่งการเชิดชู ผู้ดูแล

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 18 ทศวรรษแห่งการเชิดชู ผู้ดูแล

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 17
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 17 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
สุขศาลา ฉบับที่ 16
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 16 ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา

สุขศาลา ฉบับที่ 15 
หลากประสบการณ์ มหาอุทกภัย

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 15 หลากประสบการณ์ มหาอุทกภัย

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ฉบับปรับปรุงใหม่

ราคา 250.00 บาท
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ฉบับปรับปรุงใหม่

โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขศาลา ฉบับที่ 14
ต้อนรับ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 14 ต้อนรับ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 13
ไอที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสุขภาพปฐมภูมิ

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 13 ไอที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสุขภาพปฐมภูมิ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 12
การจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 12 การจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
สุขศาลา ฉบับที่ 11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 10
ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 10 ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 9

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 9

"ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน"

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สุขศาลา ฉบับที่ 8

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 8

Home Ward - Home Care การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)


สุขศาลา ฉบับที่ 7

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 7

โรคระบาดใหม่ 2009

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)


สุขศาลา ฉบับที่ 6

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 6

นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขศาลา ฉบับที่ 5

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 5

มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 4

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 4

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 3

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 3

โรคเรื้อรัง : ความทุข์ยืดเย้อของผู้ป่วยและครอบครัว

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขศาลา ฉบับที่ 2

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 2

การทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 1

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 1

ชีวิตที่สองของมนัส

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2) 
พร้อม VCD E-Book และ MP3 ละครวิทยุ

ราคา 120.00 บาท
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2) พร้อม VCD E-Book และ MP3 ละครวิทยุ

โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (ฉบับปรุง)

ราคา 120.00 บาท
วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (ฉบับปรุง)

โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ

ราคา 250.00 บาท
สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ

โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย/สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


“หมอตระเวนชายแดน ภารกิจสุขภาพเพื่อคนยาก”

ราคา 180.00 บาท
“หมอตระเวนชายแดน ภารกิจสุขภาพเพื่อคนยาก”

เรื่องและภาพโดย เริงฤทธิ์ คงเมือง
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สังคมปรนัย

ราคา 170.00 บาท
สังคมปรนัย

โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Way of book (นิตยสาร Way)


คู่มือจัดอบรม วิถีชุมชน

ราคา 120.00 บาท
คู่มือจัดอบรม วิถีชุมชน

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


วิถีทางเลือกกับการพึ่งตนเอง : ศาสนา ความเชื่อ กับการแสวงหาสุขภาวะ

ราคา 150.00 บาท


องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร : การบริหารจัดการในกระบวนทัศน์ใหม่

ราคา 120.00 บาท
องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร : การบริหารจัดการในกระบวนทัศน์ใหม่

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 3 : มนุษย์เล็ก ๆ ในระบบที่ซับซ้อน

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 3 : มนุษย์เล็ก ๆ ในระบบที่ซับซ้อน

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ
สุขภาพสังคมไทย : ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ

ราคา 140.00 บาท
ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม

ราคา 180.00 บาท
ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และ ดร.วิชิต เปานิล


สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่

ราคา 150.00 บาท
สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และประชาธิป กะทา
สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน

ราคา 150.00 บาท
สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน

ผู้เขียน: สุรสม กฤษณจูฑะ และคณะ


อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย

ราคา 150.00 บาท
อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


วัฒธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ราคา 120.00 บาท
วัฒธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ)
สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย

ราคา 150.00 บาท
สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก


วัฒนธรรม ความตาย กับวาระสุดท้ายของชีวิต

ราคา 200.00 บาท
วัฒนธรรม ความตาย กับวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ)


สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ

ราคา 120.00 บาท


จักรวาลผลัดใบ : การเกิดใหม่ของจิตสำนึก

ราคา 160.00 บาท
จักรวาลผลัดใบ : การเกิดใหม่ของจิตสำนึก

ผู้เขียน: กลุ่มจิตวิวัฒน์


พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม

ราคา 260.00 บาท
พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (บรรณาธิการ)


หนังสือชุดงานความดี เล่ม 2 : ความดีที่เยียวยา

ราคา 120.00 บาท
หนังสือชุดงานความดี เล่ม 2 : ความดีที่เยียวยา

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บก.)
คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพ

ราคา 80.00 บาท
คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพ

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์


จิตผลิบาน

ราคา 179.00 บาท
จิตผลิบาน

ผู้เขียน: กลุ่มจิตวิวัฒน์


ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาเทศ

ราคา 150.00 บาท
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาเทศ

ผู้เขียน: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (จัดพิมพ์)
ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น

ราคา 150.00 บาท
ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น

ผู้เขียน: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (จัดพิมพ์)


ชาติพันธุ์กับการแพทย์

ราคา 100.00 บาท
ชาติพันธุ์กับการแพทย์

ผู้เขียน: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (จัดพิมพ์)


อัตลักษณ์หมออนามัย

ราคา 40.00 บาท
อัตลักษณ์หมออนามัย

ผู้เขียน: ราตรี ปิ่นแก้ว
เครือข่ายประชาคมคนพิการ

ราคา 60.00 บาท
เครือข่ายประชาคมคนพิการ

ผู้เขียน: วรัญญา เพ็ชรคง


สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง

ราคา 60.00 บาท
สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง

ผู้เขียน: อมรา พงศาพิชญ์


วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งพื้นที่สื่อสารสาธารณะ

ราคา 60.00 บาท


ธรรมาภิบาลและการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

ราคา 60.00 บาท
เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย

ราคา 80.00 บาท
เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ราคา 80.00 บาท


ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร

ราคา 80.00 บาท
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท

ราคา 250.00 บาท
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก

ราคา 130.00 บาท
มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก

ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย

ราคา 70.00 บาท
ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์


พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ราคา 150.00 บาท
พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และชาติชาย มุกสง (บรรณาธิการ)


อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ราคา 150.00 บาท


พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมือง

ราคา 250.00 บาท
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมือง

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์


มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

ราคา 150.00 บาท
มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ และพจน์ กริชไกรวรรณ


ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ

ราคา 190.00 บาท


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 1 : งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต

ราคา 60.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 1 : งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต

ผู้เขียน: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)แสดง : หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน