Deprecated: Function split() is deprecated in /home/shi/domains/shi.or.th/public_html/modules/product/type.13.php on line 2 Shi.or.th - รายการหนังสือ
รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม
Community Disaster Tools: Handbook for Training

ราคา 100.00 บาท
เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม Community Disaster Tools: Handbook for Training
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)รายการหนังสือ

แสดง : หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8สุขศาลา ฉบับที่ 24
เชื่อมประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

ราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 24 เชื่อมประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

สุขศาลา ฉบับที่ 23
งานบันดาลใจ

ราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 23 งานบันดาลใจ
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลา ฉบับที่ 22
เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 22 เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)สุขศาลา ฉบับที่ 21 
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 21 งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "สานพลังสร้างสุขภาวะชุมชน"
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลา ฉบับที่  20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา

สุขศาลา ฉบับที่ 19

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 19

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
"ครึ่งทศวรรษ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน"10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

ราคา 240.00 บาท
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


หนังสือภาพ
'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554

ราคา 850.00 บาท
หนังสือภาพ 'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขศาลา ฉบับที่ 18 
ทศวรรษแห่งการเชิดชู ผู้ดูแล

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 18 ทศวรรษแห่งการเชิดชู ผู้ดูแล

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 17
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 17 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 16
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 16 ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


แสดง : หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน