รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ราคา 100.00 บาท
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
รายการหนังสือ

แสดง : หน้า :


สุขศาลา ฉบับที่ 19

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 19

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
"ครึ่งทศวรรษ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน"

10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

ราคา 240.00 บาท
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
หนังสือภาพ
'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554

ราคา 850.00 บาท
หนังสือภาพ 'ภัยพิบัติ' ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 18 
ทศวรรษแห่งการเชิดชู ผู้ดูแล

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 18 ทศวรรษแห่งการเชิดชู ผู้ดูแล

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 17
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 17 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา
สุขศาลา ฉบับที่ 16
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

ราคา 100.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 16 ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา

สุขศาลา ฉบับที่ 15 
หลากประสบการณ์ มหาอุทกภัย

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 15 หลากประสบการณ์ มหาอุทกภัย

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ฉบับปรับปรุงใหม่

ราคา 250.00 บาท
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ฉบับปรับปรุงใหม่

โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขศาลา ฉบับที่ 14
ต้อนรับ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 14 ต้อนรับ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 13
ไอที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสุขภาพปฐมภูมิ

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 13 ไอที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสุขภาพปฐมภูมิ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 12
การจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 12 การจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลาแสดง : หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน