รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ราคา 100.00 บาท
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
รายการหนังสือ

แสดง : หน้า :


สุขศาลา ฉบับที่ 11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 10
ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 10 ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


สุขศาลา ฉบับที่ 9

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 9

"ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน"

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สุขศาลา ฉบับที่ 8

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 8

Home Ward - Home Care การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)


สุขศาลา ฉบับที่ 7

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 7

โรคระบาดใหม่ 2009

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)


สุขศาลา ฉบับที่ 6

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 6

นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขศาลา ฉบับที่ 5

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 5

มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 4

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 4

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 3

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 3

โรคเรื้อรัง : ความทุข์ยืดเย้อของผู้ป่วยและครอบครัว

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขศาลา ฉบับที่ 2

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 2

การทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


สุขศาลา ฉบับที่ 1

ราคา 80.00 บาท
สุขศาลา ฉบับที่ 1

ชีวิตที่สองของมนัส

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และนิตยสารสารคดี
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2) 
พร้อม VCD E-Book และ MP3 ละครวิทยุ

ราคา 120.00 บาท
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2) พร้อม VCD E-Book และ MP3 ละครวิทยุ

โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพแสดง : หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน