รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ราคา 100.00 บาท
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
รายการหนังสือ

แสดง : หน้า :


วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (ฉบับปรุง)

ราคา 120.00 บาท
วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (ฉบับปรุง)

โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ

ราคา 250.00 บาท
สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ

โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย/สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


“หมอตระเวนชายแดน ภารกิจสุขภาพเพื่อคนยาก”

ราคา 180.00 บาท
“หมอตระเวนชายแดน ภารกิจสุขภาพเพื่อคนยาก”

เรื่องและภาพโดย เริงฤทธิ์ คงเมือง
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สังคมปรนัย

ราคา 170.00 บาท
สังคมปรนัย

โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Way of book (นิตยสาร Way)


คู่มือจัดอบรม วิถีชุมชน

ราคา 120.00 บาท
คู่มือจัดอบรม วิถีชุมชน

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


วิถีทางเลือกกับการพึ่งตนเอง : ศาสนา ความเชื่อ กับการแสวงหาสุขภาวะ

ราคา 150.00 บาท


องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร : การบริหารจัดการในกระบวนทัศน์ใหม่

ราคา 120.00 บาท
องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร : การบริหารจัดการในกระบวนทัศน์ใหม่

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 3 : มนุษย์เล็ก ๆ ในระบบที่ซับซ้อน

ราคา 90.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 3 : มนุษย์เล็ก ๆ ในระบบที่ซับซ้อน

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการแสดง : หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน