รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ราคา 100.00 บาท
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
รายการหนังสือ

แสดง : หน้า :


สุขภาพสังคมไทย : ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ

ราคา 140.00 บาท
ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม

ราคา 180.00 บาท
ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และ ดร.วิชิต เปานิล


สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่

ราคา 150.00 บาท
สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และประชาธิป กะทา
สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน

ราคา 150.00 บาท
สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน

ผู้เขียน: สุรสม กฤษณจูฑะ และคณะ


อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย

ราคา 150.00 บาท
อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


วัฒธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ราคา 120.00 บาท
วัฒธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ)
สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย

ราคา 150.00 บาท
สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก


วัฒนธรรม ความตาย กับวาระสุดท้ายของชีวิต

ราคา 200.00 บาท
วัฒนธรรม ความตาย กับวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ)


สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ

ราคา 120.00 บาท


จักรวาลผลัดใบ : การเกิดใหม่ของจิตสำนึก

ราคา 160.00 บาท
จักรวาลผลัดใบ : การเกิดใหม่ของจิตสำนึก

ผู้เขียน: กลุ่มจิตวิวัฒน์


พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม

ราคา 260.00 บาท
พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (บรรณาธิการ)


หนังสือชุดงานความดี เล่ม 2 : ความดีที่เยียวยา

ราคา 120.00 บาท
หนังสือชุดงานความดี เล่ม 2 : ความดีที่เยียวยา

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บก.)แสดง : หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน