Deprecated: Function split() is deprecated in /home/shi/domains/shi.or.th/public_html/modules/product/type.13.php on line 2 Shi.or.th - รายการหนังสือ
รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

ทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ

ราคา 150.00 บาท
ทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
รายการหนังสือ

แสดง : หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8ชาติพันธุ์กับการแพทย์

ราคา 100.00 บาท
ชาติพันธุ์กับการแพทย์

ผู้เขียน: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (จัดพิมพ์)


อัตลักษณ์หมออนามัย

ราคา 40.00 บาท
อัตลักษณ์หมออนามัย

ผู้เขียน: ราตรี ปิ่นแก้ว


เครือข่ายประชาคมคนพิการ

ราคา 60.00 บาท
เครือข่ายประชาคมคนพิการ

ผู้เขียน: วรัญญา เพ็ชรคง
สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง

ราคา 60.00 บาท
สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง

ผู้เขียน: อมรา พงศาพิชญ์


วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งพื้นที่สื่อสารสาธารณะ

ราคา 60.00 บาท
ธรรมาภิบาลและการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

ราคา 60.00 บาท


เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย

ราคา 80.00 บาท
เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ราคา 80.00 บาท
ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร

ราคา 80.00 บาท


พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท

ราคา 250.00 บาท
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก

ราคา 130.00 บาท
มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก

ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์


ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย

ราคา 70.00 บาท
ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์แสดง : หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน