รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สินค้าแนะนำ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

ราคา 1200.00 บาท
ลดเหลือ 960.00 บาท
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

ราคา 390.00 บาท
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

ราคา 100.00 บาท
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
รายการหนังสือ

แสดง : หน้า :


ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร

ราคา 80.00 บาท
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท

ราคา 250.00 บาท
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก

ราคา 130.00 บาท
มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก

ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย

ราคา 70.00 บาท
ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์


พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ราคา 150.00 บาท
พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และชาติชาย มุกสง (บรรณาธิการ)


อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ราคา 150.00 บาท


พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมือง

ราคา 250.00 บาท
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมือง

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์


มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

ราคา 150.00 บาท
มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ และพจน์ กริชไกรวรรณ


ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ

ราคา 190.00 บาท


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 1 : งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต

ราคา 60.00 บาท
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 1 : งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต

ผู้เขียน: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)แสดง : หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน