รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศุกร์เสวนา 9 พ.ย. 55 ฟรี!!

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 08 พฤศจิกายน 2555 @ 02:56


หัวข้อ : ชุมชนกับภัยพิบัติ: เรียนรู้อยู่กับน้ำ สุขภาพและวัฒนธรรม 

นำเสนอโดย  
1. ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล  
2. นพ. ดร.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย

ดำเนินการเสวนาโดย         

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
 
 เอกสารประกอบการเสวนา 
-สายพิณ ศุพุทธมงคล. (2554). คนกับภัยพิบัติ: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสารธรรมศาสตร์ . ปีที่ 30 , น. 151-183.
-วิทย์ วิชัยดิษฐ์ และ วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย. ทบทวนวรรณกรรม: สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม. Knowledge for Disaster Management: (K4DM) www.K4DM.net
 
 
สนใจติดต่อ 02-590-1352 และ 02-590-1498 (มธุรส)


ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน