รถเข็น (0 ชิ้น)
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (6027/0)

เรื่อง “สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : 
องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556

 โปรดทราบ... (7302/0)

ขอแจ้งการแก้ไขเนื้อหา
นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 
"R2R" จากงานวิจัยสู่งานประจำ
รายละเอียด ดังนี้


พบกับ สุขศาลา ฉบับที่ 20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย (3516/0)

เปิดตัวครั้งแรกใน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6
“ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 


ประชุมวิชาการ 10 ปี สวสส. (4197/0)

เรื่อง "แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน"
(Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital)

วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ปรับของสมนาคุณการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก (7747/0)

สมาชิกนิตยสารสุขศาลาทุกท่าน
โปรดทราบ...
 เปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" (7364/0)

แหล่งเรียนรู้และแสวงหาแรงบันดาลใจ
การแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของไทยเปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" (4571/0)

แหล่งเรียนรู้และแสวงหาแรงบันดาลใจ การแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของไทยสุดยอด “เคล็ดวิชา”...10 ขั้นง่าย ๆ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (5133/0)

พบกับ...10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่
สุดยอด “เคล็ดวิชา” เพื่อ... นักวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
 E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน