รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (บ่าย)

เขียนโดย suksala
พุธ 04 มิถุนายน 2557 @ 11:06


การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
 
เรื่อง "การพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศไทยในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

โดย ดร.ศิราณี ศรีหาภาค

วิพากษ์ และให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
    นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน
    นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
    นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ
    นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
    และผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ดำเนินรายการและนำอภิปราย โดย
นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

เอกสารอ่านประกอบการนำเสนอ


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน