รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (เช้า)

เขียนโดย suksala
พุธ 11 มิถุนายน 2557 @ 04:44


หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการออกสูติบัตรให้แก่บุตรของผู้หนีภัยการสู้รบ"

เวลา 09.00-12.00 น. 

โดย ปลัดอำเภอวชิระ โชติรสเศรณี  
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็น โดย 
ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว  ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ณ ห้องกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/วิพากษ์ โดย
1.ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
2.รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร 
3.นพ.วิชัย โชควิวัฒน
4.นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
5.นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
6.ทนายสุรชัย ตรงงาม
 
ดำเนินรายการและนำอภิปราย โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
 
เอกสารอ่านประกอบ

โครงการความมั่นคงของชาติย่อมเป็นเรื่องของพลเมือง : กรณีผู้หนีภัยการสู้รบ การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน