รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 18 ก.ค. 57

เขียนโดย suksala
พฤหัส 17 กรกฎาคม 2557 @ 13:01


เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ จาก “กินตามธาตุ” สู่การกินตามหลัก “โภชนาการใหม่” การเปลี่ยนแปลงความรู้และปฏิบัติการด้านอาหารการกินในสังคมไทย โดย อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง

อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
บทความนี้จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวปฏิบัติทางโภชนาการจากสมัยโบราณมาสู่สมัยใหม่ของสังคมไทย ด้วยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวคิดโภชนาการแบบจารีตของไทยที่สัมพันธ์กับระบบวิธีคิดทางการแพทย์แนวจารีตที่เรียกกันภายหลังว่า “การแพทย์แผนไทย” ซึ่งผูกโยงกับการแพทย์ทฤษฎีธาตุ การกินเพื่อผลประโยชน์ต่อสุขภาพจึงต้องให้ความสำคัญกับธาตุของผู้กินที่สัมพันธ์อย่างสมดุล
กับธาตุของอาหาร ซึ่งต่อมาเมื่อสังคมรับเอาโภชนาการใหม่แบบวิทยาศาสตร์เข้ามาภาครัฐได้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมการกินตามแนวโภชนาการใหม่
ด้วยการสร้างหน่วยงานราชการขึ้นมาดำเนินงานอย่างจริงจัง จนกระทั่งการกินตามแนวโภชนาการใหม่ได้กลายมาเป็นรูปแบบของการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรจนกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติ
 
เอกสารประกอบการสัมมนา
 
ดำเนินรายการ โดย  นายประชาธิป กะทา 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(ภาพประกอบจาก blog-mcot.net)การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 3
ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 2
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน