รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 10 ต.ค. 57

เขียนโดย suksala
จันทร์ 06 ตุลาคม 2557 @ 09:21


หัวข้อ "การจัดการความรู้: นวัตกรรมการจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายสาธารณสุข" 

วิทยากรโดย 
1. ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2. นางสาวคณิศร เต็งรัง  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ขอเชิญร่วมฟังศุกร์เสวนา วันที่ 10 ตุลาคม 2557
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 2 ชั้น 4
อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน