รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 10 ต.ค. 57

เขียนโดย suksala
จันทร์ 06 ตุลาคม 2557 @ 16:21


หัวข้อ "การจัดการความรู้: นวัตกรรมการจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายสาธารณสุข" 

วิทยากรโดย 
1. ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2. นางสาวคณิศร เต็งรัง  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ขอเชิญร่วมฟังศุกร์เสวนา วันที่ 10 ตุลาคม 2557
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 2 ชั้น 4
อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 


สไลด์ Learn, Unlearn & Relearn in Organization Learning
สไลด์ "จากประสบการณ์สู่งานบันดาลใจ" (18th HA National Forum)
เชิญร่วมศุกร์เสวนา 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผล CHR Studies Program
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน