รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ก้าวแรกสู่ “งานบันดาลใจ”

เขียนโดย suksala
พฤหัส 30 เมษายน 2558 @ 20:45


สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ก้าวแรกสู่งานบันดาลใจ” ขึ้น

 

สำหรับเป็นเวทีระดมความคิดและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของตัวแทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเปิดตัวโครงการงานบันดาลใจสู่แวดวงสาธารณสุขให้แพร่หลายมากขึ้น โดยได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้สนใจจากหลากหลายวงการมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดการทำงานในครั้งนี้จากทั่วประเทศกว่า 160 คน เพื่อสร้างภาพองค์กรแห่งความฝันและสร้างสรรค์งานบันดาลใจ “คนทำงานบันดาลใจ”  และวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์ให้เติบโตงอกงาม
การประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นและเกิดความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาคนผ่านการทำงาน ทำให้สามารถเติบโตได้จากการทำงาน งานจึงเป็นแนวทางของการพัฒนามนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
กิจกรรมเล่าเรื่อง : “งาน ชีวิต และแรงบันดาลใจ” โดย คุณโจน จันได
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “ประสบการณ์งานบันดาลใจ และ 10 คนสร้างงานบันดาลใจ”
กิจกรรมเสวนา : งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต กับภาพยนตร์ Departure โดย ประสาน อิงคนันท์
กิจกรรมเล่าเรื่อง : คนสร้างองค์กร องค์กรสร้างคน โดย คุณครูทิชา ณ นคร
กิจกรรมระดมสมอง : องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร : คุณสมบัติของบุคคลและเรื่องที่คุณประทับใจ ลักษณะงานและวิธีการทำงานที่ทำให้เราเติบโต และองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโต
กิจกรรมเสวนา : เครื่องมือทางจิตตปัญญากับการเปลี่ยนแปลง โดย วรรณา จารุสมบูรณ์
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ : สื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ โดย พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย
 

* ดาวน์โหลด Booklet งานบันดาลใจ
 

     

 "สุขจากงาน บันดาลใจ" (CEEO)
นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
การนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ”
การอบรมเพื่อพัฒนา "งานสร้างสรรค์นักสร้างสุข" (CEEO) เขต 8
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน