รถเข็น (0 ชิ้น)
 
Power Point ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ"

เขียนโดย
พฤหัส 03 มีนาคม 2559 @ 05:56


เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

ดาวน์โหลด Power Point ประกอบการบรรยายของวิทยากร จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ" จัดโดย แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยง (Culture and Health Risks) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ได้แล้ว ที่นี่. .

- โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง Click

- องค์ความรู้เรื่องยาเสพติดในมิติสังคมวัฒฯธรรมของความเสี่ยง: ประสบการณ์จากงานวิจัย Click

- ยาสูบในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและการเมือง Click

- สถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยง: ประสบการณ์จากงานวิจัย“แอลกอฮอล์” Click

- โครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน Click

- Cinema and Subalternity Click 

- การถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของสื่อรณรงค์และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ในสังคมไทย Click

- แอลกอฮอล์ มนุษยชาติ ประวัติศาสตร์ และบริบททางสังคม Click

- เด็กแว้นซ์ในบริบทการเปลี่ยนผ่านทางสังคม/เศรษฐกิจ ในชนบทไทย Click

- เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรม Click

นอกจากนั้นยังมีเอกสารต่างๆเกี่ยวกับแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพที่น่าสนใจอีกมากมายในเว็บไซต์ shi.or.th >> CHR
ติดตามความเคลื่อนไหวของแผนงานและร่วมแลกเปลี่ยนได้ที่ facebook.com/CultureandHealthRisksหนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน