รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย”

เขียนโดย
พฤหัส 07 กรกฎาคม 2559 @ 16:16


ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย”
กระทรวงสาธารณสุข
............................................................

  
       ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ในหัวข้อ “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความถึงวาระการเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย ที่กําลังจะมาถึงในปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

       • นางสาวพรสินี บุญชัยสิทธิ์พงศ์และนายกานต์พิสุทธิ์ ยุกตานนท์

       • นายสุรัตนชัย ชื่นตา
       • นายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์
 
       ทั้งนี้ จะประกาศลำดับผลอย่างเป็นทางการพร้อมมอบรางวัล และแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขการใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน