รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เชิญร่วมศุกร์เสวนา ชุด "การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในมิติสังคมวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ"

เขียนโดย
พฤหัส 18 สิงหาคม 2559 @ 04:58


ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ถึง ตลอดเดือนกันยายน 2559
อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ที่นี่..

 แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม . .
"ศุกร์เสวนา" ชุด "การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในมิติสังคมวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ"


การประชุมศุกร์เสวนาชุดนี้ ประกอบด้วยหัวข้อเสวนาย่อยทั้งหมด “5 ครั้ง หรือ 5 ศุกร์”
ดำเนินงานโดยแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างชุมชนวิชาการที่สนใจสร้างองค์ความรู้ ประเด็นการวิจัย และพัฒนาแนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของผู้กำหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และเป็นการเกริ่นนำให้เห็นว่าการศึกษาเชิงคุณภาพจะช่วยขยายกรอบคิดความเข้าใจมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพอย่างไร 


กำหนดการศุกร์เสวนา ชุด "การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในมิติสังคมวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
หัวข้อ "ระหว่างปักหลักและเคลื่อนย้าย...ชาติพันธุ์วรรณาหลากหลายสนาม (Multi-site Ethnography) ข้ามพรมแดน"
วิทยากร : นางสาวบุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
(นักศึกษาปริญญาเอก Amsterdam Institute for Social Science Research มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
  (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
หัวข้อ "การพนันในฐานะความเสี่ยงโดยสมัครใจ: ความหมายและการต่อรองความเสี่ยง"
วิทยากร : นายวิรุฬ วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ (นักวิชาการอิสระ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
  (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
หัวข้อ "ชีวิตมุสลิมในรังยาเสพติด"
วิทยากร : ผศ.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ครั้งที่ 4 : วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
  (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
หัวข้อ " มานุษยวิทยากับการศึกษา ความเป็น-ความตาย ของผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังในคลินิกจิตเวช"
วิทยากร : นางสาวดนชิดา วาทินพุฒิพร (นักวิชาการอิสระ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
หัวข้อ "การประกอบสร้างวัฒนธรรมการแพทย์และชาติพันธุ์วรรณาในโรงเรียนแพทย์" 
วิทยากร : อ.ธวัช มณีผ่อง (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ดำเนินรายการศุกร์เสวนาโดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)**

สถานที่จัดงาน 
ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี (ดูแผนที่ 
Click)
 
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2590 1352 , 096 941 7730  (ติดต่อ คุณจิตชนก)
ฟรี! ตลอดทั้งงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ >> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Click

ติดต่อเรา: chrproject58@gmail.com หรือ
Facebook: Culture and Health Risks


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน