รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศกร์เสวนา 15 สิงหาคม 2551 "คนพลัดถิ่น แรงงานอพยพ เรื่องเล่าชะตากรรมของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์"

เขียนโดย admin
ศุกร์ 15 สิงหาคม 2551 @ 00:00


นำเสนอโดย
ธนวรรณ สาระรัมย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

บทความอ่านประกอบการเสวนา
-ยศ สันตสมบัติ. (2551). อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย.(บทที่ 4 และ 5) กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน).

นำการเสวนาโดย
น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
พบกันในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ทิศเหนือด้านสวนสุขภาพ) โทร. 02-5901498, 02-5902375


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน