รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

สันติ-สุขภาวะ: สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ (2655)

โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงความขัดแย้ง ความรุนแรงและสันติวิธีเรามักไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานในแวดวงสุขภาพและการแพทย์เท่าไรนัก โดยเฉพาะคำว่าสันติหรือสันติภาพนั้น ดูจะมีความหมายไปในลักษณะของการไม่มีสงครามมากกว่าอย่างอื่น  

ภาษา การเลี้ยงลูก กับการรับรู้โลก (1598)

ผมจำได้ว่า เมื่อครั้งลูกชายของผมเพิ่งอายุได้ 2-3 ขวบ เวลาผมหรือภรรยาเล่นกับลูก ลูกชายที่กำลังเริ่มหัดพูดของผมมักจะถามคำถามซ้ำๆ ว่า “นี่อะไรอ่ะ ๆ” พร้อมกับชี้นิ้วไปที่อะไรต่อมิอะไรที่อยู่รอบบ้านโดยไม่มีจุดหมาย 

ศุกร์เสวนาเดือนกุมภาพันธ์ (1348)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพได้จัดการประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายของทุกวันศุกร์ ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  

เสียงด่า หมาเพื่อนบ้าน กับสนามบินสุวรรณภูมิ (2678)

เย็นวันหยุด ผมมักชวนภรรยาและลูกออกไปปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านที่สงบร่มรื่นของผม แต่ก็มักมีเรื่องต้องเดือดร้อนรำคาญใจ 

เพราะสุนัขที่บ้านบางหลังเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านมักเห่ากรรโชกใส่เวลาเราปั่นจักรยานผ่านไป  

เรื่องเล่ากับความเป็นมนุษย์ (2192)

บทความจิตวิวัฒน์ โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

ในบรรดารูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการเรียนรู้ของมนุษย์ เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความประณีตละเอียดอ่อน  

ปลาซิว หญ้าเจ้าชู้ กับนิเวศปรัชญา (2585)

อาร์น เนส (Arne Naess) กับพอตีจอนิ โอเดเชา มีชีวิตอยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลก อาร์น เนสนั้นเป็นนักนิเวศปรัชญาชาวนอร์เวย์ ส่วนพอตีจอนิ โอเดเชาเป็นปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอ  

ชีวิตมหัศจรรย์เพราะการเรียนรู้ (1539)

ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 
พ่อหลวงจอนิ โอโดเชา ปราชญ์ชาวบ้านชาวปกากะญอเคยพูดถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตที่แม้สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ถือว่าวิเศษพิสดารก็ไม่อาจเทียบได้ 
 

อำนาจของเรื่องเล่ากับการพัฒนาแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิ (1912)

ในทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา เรื่องเล่า (narrative) ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบอกผ่านต่อ ๆ กันไป จากปากคนหนึ่งสู่การรับรู้ของคนอื่น ๆ หากตัวเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดออกมายังได้สร้างตัวตน (self) และอัตลักษณ์ (identity) ของผู้เล่าเรื่องให้คนอื่นรับรู้อีกด้วย  

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน