รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 19 เมษายน 2556 (13.30-16.30 น.)

เขียนโดย มธุรส
จันทร์ 01 เมษายน 2556 @ 17:03


 หัวข้อ:  เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ 

นำเสนอโดย  อาจารย์ศุภวดี  มนต์เนรมิตร  

 เอกสารประกอบการเสวนา 

-ศุภวดี มนต์เนรมิตร. (2552). "เลียซินเฮย ขแมร์กรอฮอม" (ลาก่อนเขมรแดง) เรื่องเล่า่ความทรงจำและชีวิตบนเส้นพรมแดน ในยุคโลกาภิวัีฒน์ของคนเขมรพลัดถิ่น. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง.  5(3), น.63-84. 

ดำเนินรายการโดย 

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ทิศเหนือด้านสวนสุขภาพ) ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข 

โทร. 02-590-1948 (มธุรส) การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน