รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 23 พฤษภาคม 2557 (13.30-16.30 น.)

เขียนโดย มธุรส
อังคาร 20 พฤษภาคม 2557 @ 04:55


 หัวข้อ: โครงการขับเคลื่อนหมออนามัย: พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนแนวใหม่ 

นำเสนอโดย  อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล 

 ดำเนินรายการโดย นพ.โกมาตร จึงเสถุียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ทิศเหนือด้านสวนสุขภาพ) สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 

ติดต่อ มธุรส (02-590-2375) การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน