รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สไลด์ Learn, Unlearn & Relearn in Organization Learning

เขียนโดย
พฤหัส 06 กรกฎาคม 2560 @ 05:45ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยาย "Learn, Unlearn & Relearn in Organization Learning"
ลบความรู้เดิม เริ่มเรียนรู้ใหม่ ความรู้และการเรียนรู้ในองค์กรสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

>> Click <<

โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ ๑๐
“ ทศวรรษ R2R พัฒนำคนไทยสู่สังคม ๔.๐ ”

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี


*********************การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน