รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า

เขียนโดย Banthita
จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 @ 09:07


   

กลับไปหน้าทีมงาน »

นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี เกิด:

5 มีนาคม 2536

ติดต่อ:
 moodang6817@gmail.com 
ประวัติการศึกษา:

พ.ศ. 2559

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข

 

 นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน