รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ปรับของสมนาคุณการสมัครสมาชิก 2 ปี (2467)

โปรโมชั่นสุดพิเศษ... นิตยสาร “สุขศาลา” 
* ด่วน สำหรับท่านที่สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 2 ปี

“รัฐชาติ กับกลุ่มชาติพันธุ์ : บาดแผลความรุนแรง และการเยียวยา” (1592)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐชาติ กับกลุ่มชาติพันธุ์ : บาดแผลความรุนแรง และการเยียวยา”
สุขศาลา ฉบับที่ 15 "หลากประสบการณ์ มหาอุทกภัย" (1779)

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ฉบับปรับปรุงใหม่ ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก
นพ.นิทัศน์ รายยวา หน่วยจรยุทธ์ “สาธารณสุขอาสา เยียวยาด้วยใจ”

สุขศาลา ฉบับที่ 14 (3209)

"ต้อนรับ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2"
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา

เลื่อน งานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 (13593)

งานมหกรรมสุขภาพชุมชน  (Community Health & Primary Care Expo) ครั้งที่ 2

“จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ”“ปรัชญา แนวคิด และจิตวิญญาณของสมัชชาสุขภาพ” (4926)

สำนัก งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ จัดประชุมวิชชาการ “1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ”

ประกาศผลการใช้เครื่องมือวิถีชุมชน (9543)

 ประกาศผลการประกวด

ประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น "สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า" (3423)

เทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)

เปิดตัว หนังสือวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ใหม่ (5685)

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำมาสู่การปรับปรุงแบบยกเครื่องใหม่ทั้งเล่ม

พร้อมคำอธิบายใหม่ที่คม ชัด ลึก ขั้นตอนการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างใหม่ของการนำไปใช้ประโยชน์ และรูปเล่มใหม่ที่สวยงาม ภาพประกอบจากศิลปินระดับโลก
และช่างภาพมืออาชีพมากกว่า 200 ภาพ
 

โครงการประกวดภาพถ่าย "รพ.สต. Before & After" (4964)

ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิ
"รพ.สต. Before & After"


* ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ

นิตยสาร "สุขศาลา" กับการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 (2580)

พบกับคอลัมน์ใหม่และเนื้อหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

ติดตามกรณีศึกษาการทำงานเป็นเครือข่ายที่สะท้อนการประสานและการจัดการที่ เชื่อมต่อและสนับสนุนซึ่งกันและกันของระบบบริการจัดการระดับอำเภอซึ่งทำให้ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากมายในเล่ม
หาอ่านได้ใน "สุขศาลา ฉบับที่ 12"


"เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบริการปฐมภูมิ" (3287)

สวสส. ร่วมกับ สปสช. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 2554 ที่ผ่านมา 


(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  ด้านใน)

 

SHA Conference & Contest 2010 (1752)

"SHA Conference & Contest : ความงามและความหมาย... นิยามใหม่ของงานคุณภาพ"

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม 
SHA Conference & Contest : ความงามและความหมาย...นิยามใหม่ของงานคุณภาพ
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค สุขุมวิท เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  
 
สุขศาลา ฉบับ 11... นโยบาย รพ.สต. (3037)

จากนโยบาย "รพ.สต." สู่การสร้างระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง 

จาก “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สู่ “ดงแคนใหญ่โมเดล”
"ยึดชุมชนเป็นใหญ่ ไม่ได้ยึดติดกับตัวชี้วัด" ปณิธานการทำงาน ของ รพ.สต.เมืองพาน

"สุขศาลา ฉบับที่ 11"
 
สุขศาลา ฉบับ 10 "ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)" (2954)

"ระบบบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Care)"

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องรื้อ และต้องปฏิรูป...


 

“สุขศาลา” ฉบับ 9 : ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน... (2200)

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 3 นิตยสาร “สุขศาลา” ฉบับ 9 ผีบ้า กับภารกิจสุขภาพจิตชุมชน...
ปัญหาที่บั่นทอนชีวิตและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สุดปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่ต้องช่วยกันแก้ไข...

พบกับเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตชุมชน
ที่เข้มข้น อัดแน่นด้วยสาระ ที่คัดสรรมาเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิโดยเฉพาะอีกมายมายในเล่ม

สัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 2552 (2514)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจัดประชุมเรื่องประวัติศาสตร์ สุขภาพและความทรงจำเมื่อ สิงหาคมทีผ่านมา โดยมีนักประวัติศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักวิจัยด้านสุขภาพชุมชน นักพัฒนาเอกชน และผู้สนใจกว่า 50 คน สัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (2303)

คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอที่ว่า ...............
การขายยาที่ขาดจริยธรรม ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย”
ร่วมติดตาม 11 ประเด็นใหญ่ใกล้ตัว ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่16-18 ธันวาคม 2552  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

สุขศาลาฉบับ 8 "Home Ward-Home Care" (4632)

ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น เต็มเปี่ยมด้วยสาระ  คัดสรรมาเพื่อคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิที่คุณไม่ควรพลาด...
เสนอเรื่องราว การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน "Home Ward-Home Care"
เคล็ดลับ 14 ประการ เพื่อระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

“ร้อยบุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” (2600)

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เชิญชวนเพื่อร่วมกันค้นหา บันทึก รวบรวม
และเรียงร้อยเรื่องราวจากความทรงจำและเรื่องเล่า 
ส่วนหนึ่งจะนำมาจัดทำเป็นนิทรรศการเรื่องแรกในประวัติศาสตร์สุขภาพไทย

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน