รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หน้า :
การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสุขภาพปฐมภูมิ (4913)

การวิจัยเชิงคุณภาพ อาจไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด หากเราเริ่มต้นตั้งแต่เข้าใจรากฐานทางปรัชญาของการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวกำกับวิธีการตั้งประเด็น การตั้งคำถาม การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะของการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ คลิกอ่านเพิ่มเติม

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข: บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย (5731)

ศักยภาพและบทบาทอสม.จะเป็นอย่างไร ภายใต้บริบทสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสถานการณ์ภัยคุกคามสุขภาพใหม่ คลิกอ่านเพิ่มเติม

สาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิ กับสุขภาพชุมชน (3656)

 บทความนำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องหันมาคิดใหม่อย่างจริงจังเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหม่ๆ ในบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบันอย่างไร และทิศทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนภายใต้บริบทกระแสความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน คลิกอ่านเพิ่มเติม

สุนทรียสาธก เรื่องเล่า กับการรื้อถอนมายาคติบริการปฐมภูมิ (2445)

เรื่องเล่าจากกระบวนการสุนทรียสาธกแสดงให้เห็นว่า เราสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับบริการปฐมภูมิได้ ซึ่งก็คือการสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับบริการปฐมภูมิ (Humanistic value) ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเสน่ห์ของบริการปฐมภูมิ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจำเป็นต้องสร้างจากจุดแข็ง ซึ่งมีรากฐานทางปรัชญาการมองสุขภาพอีกลักษณะหนึ่งที่ไปพ้นจากการครอบงำของกรอบกระบวนทัศน์สุขภาพกระแสหลัก หรือชีวการแพทย์ คลิกอ่านเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (2441)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาเบาหวานในชุมชน ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานได้

บทความโดย ภก.ศุภรักษ์ ศุภเอม ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นักวิจัย on the job training รุ่น 1 คลิกอ่านเพิ่มเติม

เสียงกับสุนทรียภาพของการได้ยิน (5645)

ผมรู้จัก ศาสตราจารย์โคโซ ฮิรามัตสึ กับคุณเคอิโกะ โทริโกเอะ สองสามีภรรยาชาวญี่ปุ่นมากว่า 5 ปีแล้ว ผมคิดว่าทั้งสองเป็นคู่สามี ภรรยาที่ศึกษาเรื่องเสียงและโสตนิเวศน์ (Acoustic Ecology) ในมิติที่ลุ่มลึก ละเอียดอ่อนและน่าสนใจที่สุดในโลก

อัจฉริยะสร้าง (ราย) ได้ (3037)

เมื่อครั้งทำงานอยู่ในชนบท ผมเคยเห็นแม่หลังคลอดหลายคนเอาลูกน้อยนอนในอู่หรือไม่ก็ใช้กระด้งใบใหญ่ที่ มีผ้าปูรองไว้เป็นที่นอนของลูก ถ้าเป็นทารกเพศชายในอู่หรือกระด้งก็มักมีสมุดกับหนังสือหรือปากกาดินสอ ส่วนเด็กผู้หญิงก็จะมีเครื่องเย็บปักถักร้อยวางไว้ที่ข้างที่นอนเด็กด้วย

สุขภาพผู้พิการ: (9629)

ภูมิปัญญาปฏิบัติกับชุมชนแห่งการฟื้นฟู
ระบบการแพทย์สัมพันธ์และผูกพันธ์กับระบบวัฒนธรรมซึ่งทำหน้าที่ให้คุณค่า และความหมาย รวมทั้งจัดความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในสังคม ระบบการแพทย์ที่แตกต่างกันจึงให้ความหมายของความเจ็บป่วยและจัดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้การบำบัดรักษาแตกต่างกันไป

นกกระจอก ไซเบอร์เนติคส์ กับการท้าทายอำนาจ (2477)

คิดสลับขั้ว โดยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผมไม่ค่อยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดบ่อยนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพอเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่อง กิจกรรมนักศึกษา

ความหมายและกาละเทศะของอารมณ์ (4341)

ผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณพฤ โอ่โดเชาและคุณพ่อ คือ พะตี จอนิ ในการประชุมกลุ่มจิตวิวัฒน์เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา

อาลัย นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ โดย วิชัย โชควิวัฒน์ (2895)

ประวัติวีรบุรุษไซร้ เตือนใจ เรานา
ว่าอาจจะยังชนม์ เลิศได้
และยามจะบรรลัย ทิ้งซึ่ง
รอยบาทเหยียบแนบไว้ แทบพื้นทรายสมัย

หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน