รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ศุกร์เสวนา 19 ตุลาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1092)

 หัวข้อ : ห้องเรียนภาคสนาม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ 

นำเสนอโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  ผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการโรงเรียนภาคสนามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์  

ศุกร์เสวนา 31 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1221)

 หัวข้อ:  ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย 

นำเสนอโดย  อดิเรก เร่งมานะวงษ์  รพ.สต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ดำเนินการเสวนาโดย  อาจารย์เสนาะ  เจริญพร  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

ศุกร์เสวนา 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1209)

หัวข้อ :   ผู้ดูแล: คุณค่าและความหมายของชีวิต 

นำเสนอโดย     ศิราณี ศรีหาภาค  

                         คณิศร เต็งรัง        

 

 

 

 

ศุกร์เสวนา 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1296)

หัวข้อ:  การเปลี่ยนผ่านของการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย 

นำเสนอโดย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์  

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  

ศุกร์เสวนา 29 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1227)

หัวข้อ  "การเมือง ดุลอำนาจกับการจัดการด้านสุขภาพ" 

นำเสนอโดย ปารณัฐ สุขสุทธิ์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ศุกร์เสวนา 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1251)

หัวข้อ: โลกาภิวัฒน์กับธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 

นำเสนอโดย  นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ นักวิัจัยอิสระ 

ศุกร์เสวนา 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (983)

หัวข้อ:   สถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ

นำเสนอโดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท  

ครบรอบ ๑ ปี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว (1159)

งานครบรอบ ๑ ปี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ สาธารณสุขซอย ๖ กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (1310)

คณะกรรมการจัดงาน "หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว" 

ครอบครัวพริ้งพวงแก้วและกัลยาณมิตร
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพ 
ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ณ เมรุวัดธาตุทอง 

เวลา ๑๗.๐๐ น. ดังรายละเอียดกำหนดการแนบดังนี้ 

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนังสั้น... (2287)

ชมรายละเอียด กำหนดการ และโปรแกรมฉายหนังสั้นได้ที่นี่

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนังสั้น

ณ บริเวณเทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)
งาน “มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ ๒” (Community Health and Primary Care Expo)
อิมแพค เมืองทองธานี  วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ประกาศรายชื่อ ประกวดภาพถ่าย "รพ.สต. Before & After" (3803)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย "รพ.สต. Before & After”   
งานมหกรรมสุขภาพชุมชน Community Health & Primary Care Expo ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554  ณ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี


ศุกร์เสวนา 4 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. (1686)

หัวข้อ :  ร่างกายในโลกวัตถุนิยม 

นำเสนอโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพ.สต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

ศุกร์เสวนา 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00-17.00 น. (1522)

หัวข้อ : ผัสสะทั้ง 5 อาหารและเพศสภาพ

นำเสนอโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย  รพ.สต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ศุกร์เสวนา 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-16.30 น. (1306)

 หัวข้อ : ร่างกายและสัมผัส 

นำเสนอโดย  ธนวรรณ สาระรัมย์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ศุกร์เสวนา 21 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. (1428)

 หัวข้อ : เพศสภาพ อำนาจ และอาวุึธของผู้อ่อนแอ 

นำเสนอโดย สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศุกร์เสวนา 21 มกราคม 2554 เวลา 09.30-12.30 น. (1347)

 หัวข้อ : ชุมชน วัฒนธรรม และผัสสะ 

นำเสนอโดย  บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพ.สต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

ศุกร์เสวนา 14 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. (1214)

 หัวข้อ : สุคนธบำบัด : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลิ่นหอม

นำเสนอโดย สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ศุกร์เสวนา 14 มกราคม 2554 เวลา 09.30-12.30 น. (1162)

 หัวข้อ : ผู้ผลัดถิ่น และสำนึกแห่งความเป็นพลเมือง 

นำเสนอโดย  แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศุกร์เสวนา 7 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. (1182)

 หัวข้อ : สำนึกถวิลหาในเชิงพื้นที่

นำเสนอโดย    แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศุกร์เสวนา 7 มกราคม 2554 เวลา 09.30-12.30 น. (1177)

หัวข้อ :  ร่างกาย สังคม

นำเสนอโดย  บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพ.สต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน